Barnehagens vedtekter

Her finner dere barnehagens vedtekter etter Barnehageloven, sist endret 31.08.2020 barnehagens vedtekter sist endret 31.08.2020

Her finner dere barnehageeiers vedtekter, etter Samvirkeloven sist endret 31.08.2020 Vedtekter SA sist endret 31.08.2020