Eierstyret

Oversikt over hvem som sitter i eierstyret og møteplan. Kontaktinformasjon finner dere når dere logger dere inn, da ligger de under lister- samarbeidsutvalg.

Eierstyret 2020/2021

Arnt Magne Vollan, styreleder epost: styreleder@segelberganbarnehage.no 

Ola Krogstad, økonomiansvarlig 

Kjetil Jacobsen, personal- og foreldrekontakt

Ingunn Stemland, styremedlem

Aino Karlsen, personalrepresentant

Vara:

Ramona H. Sæther og Henrik Zahl

Per Ståle Eide, personalrepresentant

Valgkomitè

Ann-Eli Andreassen og Kjerstin Sørhaug

 

Møteplan eierstyret: 

19.11.20, 10.12.20, 14.01.2021, 11.02.2021,

08.03.202, 21.04.2021, 20.05.2021, 17.06.2021

Årsmøte: 25.03.2021.