Hvordan søke plass hos oss?

Vi har felles opptak for alle barnehagene i Alstahaug kommune. Link til kommunens hjemmeside med info og søknadsskjema for opptak:

https://www.alstahaug.kommune.no/soeke-endre-eller-si-opp-barnehageplass.370920.no.html