Om oss

Segelbergan barnehage ønsker alle velkommen til vår hjemmeside. Segelbergan barnehage er en 4 avdelings barnehage i Sandnessjøen. Vi har en småbarnsavdeling, to 2 - 6 års avdelinger og en uteavdeling. Vi er en barnehage som liker å være mye ute. Har dere spørsmål eller andre ting dere lurer på ta kontakt på epost eller telefon, så vil vi prøve å svare på disse.

Segelbergan barnehage ble startet av 3 foreldrepar og åpnet 1. mars 1993. Barnehagen er bygget av Trygge Barnehager as.
Vi startet med 2 avdelinger og åpnet den 3. på høsten 1993. Fra høsten 2004 startet vi egen uteavdeling som et prosjekt og fra høsten 2005 er dette blitt en permanent ordning.

Segelbergan barnehage har 19 ansatte med ulik kompetanse. Barnehagelærere med og uten videreutdanning, assistenter og barne- og ungdomsarbeidere med bred erfaring, og vi har spesialpedagoger etter behov. Personalet er tilknyttet hver sine avdelinger, men arbeider samtidig på tvers av disse. En stilling er tilknyttet oppgaver med tilberedning av mat og renhold. Barnehagen har en vikarstilling som fordeles på hele huset etterbehv. Felles for personalet er interesse for nytenking og faglig utvikling. Segelbergan barnehage tar også imot lærlinger og elever som utdanner seg i barne - og ungdomsarbeiderfaget.

Åpningstider:

Rammen for barnehagens åpningstid er 10 timer og 15 minutt mellom 06.30 til 17.00. Åpningstiden reguleres etter foreldrenes behov.
For tiden er åpningstiden 06.30 - 16.30
Barnehagen er åpen 12 måneder i året.
Vi har stengt jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokken 12.00

Private Barnehagers Landsforbund

Barnehagen er medlem i PBL som er en interesse og arbeidsgverorganisasjon for barnehager. Vi har alle forsikringer, blant annet heldøgnsforsikring for barna gjennom PBL. PBL har egen hjemmeside der foreldrene og personalet kan få aktuell informasjon.