Velkommenhefte

Vi har laget et informasjonshefte som vi deler ut når barna begynner i barnehagen.

VELKOMMEN-hefte, oppdatert august 2017