Priser

Oppholdsbetalingen følger til enhver tid makspris bestemt av Stortinget pr. tiden kr. 3135,- pr. mnd. 

Kostpenger kr. 300,-. 

30 % søskenmoderasjon for 1. søsken og 50 % for øvrige søsken.

Det betales for 11 måneder i året, august er betalingsfri. Barnehageåret går fra 01.08 - 31.07 hvert år.

Barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.

 

For husstander med lav inntekt er det mulig å søke om redusert foreldrebetaling 

Her finner dere informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage: https://www.alstahaug.kommune.no/redusert-foreldrebetaling.490858.no.html